Het kantoor opteert voor dienstverlening aan particulieren, zelfstandigen en werknemers, en ook aan kmo’s.

 

Advies en bijstand wordt verleend in onder meer de volgende vakgebieden :

 

- personen- en familierecht : huwelijk, echtscheiding, afstamming en adoptie, met bijzondere belangstelling voor

  kinderrechten (o.m. ook internationale kinderontvoeringen)

 

- erfrecht en familiaal vermogensrecht

 

- contractenrecht : koop/verkoop, woninghuur en handelshuur, aannemingsrecht en bouwrecht, lening, borgstelling,

  associatieovereenkomsten, e.d.

 

- aansprakelijkheidsrecht

 

- invordering van facturen en erelonen

 

- beslagrecht

 

- verkeersrecht

 

- menselijke schade

 

in het bijzonder ook wanneer er internationale aspecten bij betrokken zijn  (internationaal privaatrecht).

 

In overleg met de cliënt wordt er zodra dit wenselijk is samengewerkt met externe medewerkers en gespecialiseerde collega’s in binnen- en buitenland.